Home | Contact | Sitemap  
   Producten       Downloads en Support       Over Allianz       Offreren   Disclaimer

Met zorg samengesteld

Allianz Inkomensverzekeringen besteedt veel zorg aan de juistheid van de informatie op deze webapplicatie. Het is desondanks mogelijk dat zich op de webapplicatie per abuis onvolledige,  onjuiste en/of niet actuele  informatie bevindt. In dit geval kan aan deze informatie op de webapplicatie geen rechten worden ontleend. Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk van u de melding van deze onvolledige, onjuiste of niet actuele informatie. Wij zullen er zorg voor dragen dat de informatie zo spoedig mogelijk wordt gecontroleerd en eventueel wordt aangepast. Allianz Inkomensverzekeringen is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker van deze webapplicatie op welke manier dan ook lijdt als gevolg van het foutief gebruiken van de webapplicatie en de informatie hierop. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van informatie. Bovendien biedt Allianz Inkomensverzekeringen geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze webapplicatie.

 

Vragen
Indien u vragen heeft over de acceptatie van arbeidsongeschikheidsverzekeringen, bel dan naar telefoonnummer 088-577 19 49 of mail naar inkomen.individueel@allianz.nl.


Indien u inlogproblemen heeft, bel dan naar telefoonnummer 088 577 16 00.

 

Klachten

Heeft u een klacht over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u die schriftelijk te zenden aan onze directie.

 

Geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing op deze disclaimer. Eventuele geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


© 2019 Allianz >  Disclaimer >  Gedragscode >  Privacystatement

 Bel mij